DỰ ÁN 98: Tủ áo khoét cnc văn phòng anh Điệp tại Biên Hòa, Đồng Nai.