DỰ ÁN 94: Cửa gỗ nhà Anh Đằng ở Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh