DỰ ÁN 93:Tủ áo âm tường cửa mở nhà Anh Đằng ở Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh, TP.HCM