DỰ ÁN 83: Bàn ăn Quán cà phê cô Vân tạ quang bửu, Q.8