DỰ ÁN 79: cầu thang và vách ngăn quán cà phê cô vân tạ Quang bửu Q.8