DỰ ÁN 74: Kệ trang trí nhà chị Tâm CC Bộ Công An, Q2