DỰ ÁN 54: Giường ngủ tủ áo nhà chú Việt tại Cà mau