DỰ ÁN 50: Giường ngủ và tủ áo nhà chị Trang lữ gia tân bình