DỰ ÁN 45: Vách ngăn nhà a. Minh Biệt thự khu dân cư Bình Tân