DỰ ÁN 44: Tủ áo nhà A. Minh Biệt thự KDC Vĩnh Lộc Bình Tân