DỰ ÁN 41: Tủ án nhà chị Dung CC Mesteri Thảo điền Q2