DỰ ÁN 39: Vách ngăn và bàn ăn nhà chị Giang, thảo điền, Q2