DỰ ÁN 36:tủ quần áo nhà chị Ngà tại nguyễn hồng đào, tân bình