DỰ ÁN 26: Tủ áo nhà chị Yến Bạch Đằng,Phường 2, Quận Tân Bình