DỰ ÁN 25: Tủ bếp nhà chị Trang tại Lữ Gia Quận 11.