DỰ ÁN 24: Giường ngủ nhà anh Diệp tại Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B