DỰ ÁN 23: Tủ bếp nhà chị Anh tại Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP. HCM