DỰ ÁN 19: Cửa gỗ nhà chị Loan ở Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Quận Bình Thạnh