DỰ ÁN 16: Giường tầng nhà chị Hiền chung cư Nguyễn Thượng Hiền