DỰ ÁN 15: Tủ sách nhà anh Phúc Tân Canh, Quận Tân Bình, TP.HCM