DỰ ÁN 125: Tủ bếp nhà chị Thu đường Phạm Hữu Lầu, TP.HCM