DỰ ÁN 123: Ốp gỗ thông trần – Số 69 Nguyễn Văn Nghi.P.7 .Q.Gò Vấp