DỰ ÁN 12: vách ngăn nhà a. Minh KDC Vĩnh Lộc Bình Tân