DỰ ÁN 119: Bếp nhà Chị Lâm Tuyền 12.06 Khối F Lô N, Chung cư Bình Khánh, Quận 2