DỰ ÁN 118: Kệ tivi nhà anh Hương 8B 3-8, Skygarden 3, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong. Q 7