DỰ ÁN 117: Phòng ngủ -Nhà chị Kim Liên 79716F Âu Cơ , Phường 14 , Q .11