DỰ ÁN 110: Tủ bếp nhà anh Phong -Chợ Mỹ Phước Tây- Cai Lậy- Tiền Giang