DỰ ÁN 108 : Tủ áo âm tường nhà anh Bằng -Sài Gòn Pearl