DỰ ÁN 107: Kệ tivi nhà Chị Vân Anh & Khánh Linh Lagi -Bình Thuận