DỰ ÁN 104 : Khu Teacher tại Trường Quốc Tế Singapore, Khu Dân Cư Trung Sơn, Huyện Bình Chánh, TP HCM