DỰ ÁN 100: Tủ hồ sơ phòng Giám Đốc văn phòng anh Điệp tại Biên Hòa, Đồng Nai