DỰ ÁN 10: tủ áo,giường ngủ, sàn gỗ nhà A. Thọ Hai bà trưng