BẢNG BÁO GIÁ THÁNG 04/2018

I/ Kệ Bếp: Qui cách bếp trên 0.35×0.7m. Bếp dưới : 0.6 x 0.8m
A/ Kệ bếp bằng gỗ công nghiệp

1/ Bếp MFC lõi xanh chống ẩm phủ mặt melamine Đức chống trầy, nước, mối mọt (do công ty Mộc Phát và An Cường phân phối)

Sản phẩm ĐVT Đơn giá Ghi Chú
Bếp trên m dài 1.900.000 Dùng chất liệu Ván MFC chống ẩm , bản lề giảm chấn XIEHE, kính 5ly.
Dùng chất liệu Ván MFC chống ẩm , bản lề giảm chấn XIEHE, đã gồm 3 ngăn kéo ray trượt IVAN, tay nắm hợp kim nhôm .( Nếu phát sinh từ ngăn kéo thứ ba trở đi và tủ bếp dưới 4m thì tính thêm 300.000/cái, còn tủ bếp trên 4m và phát sinh ngăn kéo thứ ba trở đi không tính tiền)
Bếp dưới m dài 2.100.000
Khung + cánh bếp m dài 1.250.000 Dùng để ốp cho phần nền dưới đã xây đan xi măng. Phần ngăn kéo tính riêng. Mỗi cái ngăn kéo 300.000/cái

 

2/ Bếp MDF ( lõi xanh) phủ melamine chống trầy, nước, mối mọt (do công ty Mộc Phát và An Cường phân phối)

Sản phẩm ĐVT Đơn giá Ghi chú
Bếp trên m dài 2.100.000 Dùng MDF chống ẩm ( lõi xanh) bề mặt phủ melamine vân gỗ chống trầy. bản lề giảm chấn XIEHE, kính 5ly.
Dùng MDF chống ẩm ( lõi xanh) bề mặt phủ melamine chống trầy, bản lề giảm chấnXIEHE, đã gồm 3 ngăn kéo ray trượt IVAN, tay nắm hợp kim nhôm ( Nếu phát sinh từ ngăn kéo thứ ba trở đi và tủ bếp dưới 4m thì tính thêm 350.000/cái, còn tủ bếp trên 4m và phát sinh ngăn kéo thứ ba trở đi không tính tiền)
Bếp dưới m dài 2.350.000
Khung + cánh bếp m dài 1.350.000 Dùng để ốp cho phần nền dưới đã xây đan xi măng. Phần ngăn kéo tính riêng. Mỗi cái ngăn kéo 350.000/cái

 

3/ Bếp MDF lõi xanh mặt cửa dán laminate

Sản Phẩm ĐVT Đơn giá Ghi chú
Bếp trên m dài 2.600.000 Dùng MDF chống ẩm ( lõi xanh) bề mặt phủ laminate vân gỗ chống trầy. bản lề giảm chấn XIEHE, kính 5ly.
dùng MDF chống ẩm ( lõi xanh) bề mặt phủ laminate chống trầy, bản lề giảm chấnXIEHE, đã gồm 3 ngăn kéo ray trượt IVAN, tay nắm hợp kim nhôm ( Nếu phát sinh từ ngăn kéo thứ ba trở đi và tủ bếp dưới 4m thì tính thêm 350.000/cái, còn tủ bếp trên 4m và phát sinh ngăn kéo thứ ba trở đi không tính tiền)
Bếp dưới m dài 2.800.000
Khung,cánh cửa, m dài 1.750.000 Dùng để ốp cho phần nền dưới đã xây đan xi măng. Phần ngăn kéo tính riêng. Mỗi cái ngăn kéo 350.000/cái

 

4/ Bếp MDF chống ẩm dán High Gloss Acrylic bóng gương

Sản phẩm ĐVT Đơn giá Ghi Chú
Bếp trên m dài 2.900.000 Dùng MDF chống ẩm ( lõi xanh) bề mặt phủ tấm Acrylic bóng gương vân gỗ chống trầy. bản lề giảm chấn XIEHE, kính 5ly.
dùng MDF chống ẩm ( lõi xanh) bề mặt phủ tấm Acrylic bóng gương, bản lề giảm chấn XIEHE, đã gồm 3 ngăn kéo ray trượt IVAN , tay nắm hợp kim nhôm ( Nếu phát sinh từ ngăn kéo thứ ba trở đi và tủ bếp dưới 4m thì tính thêm 350.000/cái, còn tủ bếp trên 4m và phát sinh ngăn kéo thứ ba trở đi không tính tiền)
Bếp dưới m dài 3.100.000
Khung + cánh bếp m dài 1.950.000 Dùng để ốp cho phần nền dưới đã xây đan xi măng. Phần ngăn kéo tính riêng. Mỗi cái ngăn kéo 350.000/cái

 

5/ Bếp gỗ giái ngựa, song mã

Sản phẩm ĐVT Đơn giá Ghi chú
Bếp trên m dài 3.200.000 Thùng,cánh gỗ tự nhiên, hậu gỗ MDF lõi xanh
Bếp dưới m dài 3.600.000 nt
Khung + cánh bếp m dài 2.600.000 Dùng cho bếp đã xây đan ( Nếu phát sinh từ ngăn kéo thứ ba trở đi và tủ bếp dưới 4m thì tính thêm 500.000/cái, còn tủ bếp trên 4m và phát sinh ngăn kéo thứ ba trở đi không tính tiền)

 

6/ Bếp gỗ căm xe

Sản phẩm ĐVT Đơn giá Ghi chú
Bếp trên m dài 4.200.000 Toàn bộ bằng căm xe, riêng hậu MDF lõi xanh chống ẩm, veneer căm xe
Bếp dưới m dài 4.600.000 nt
Khung, cánh,cửa m dài 3.000.000 Dùng cho bếp đã xây đan ( Nếu phát sinh từ ngăn kéo thứ ba trở đi và tủ bếp dưới 4m thì tính thêm 500.000/cái, còn tủ bếp trên 4m và phát sinh ngăn kéo thứ ba trở đi không tính tiền)

 

7/ Bếp gỗ sồi hoặc ASH

Sản phẩm ĐVT Đơn giá Ghi chú
Bếp trên m dài 4.100.000 Toàn bộ bằng gỗ ASH, sơn pu, riêng hậu MDF cán veneer ASH
Bếp dưới m dài 4.500.000 nt
Khung + cánh bếp m dài 3.000.000 Dùng cho bếp đã xây đan ( Nếu phát sinh từ ngăn kéo thứ ba trở đi và tủ bếp dưới 4m thì tính thêm 500.000/cái, còn tủ bếp trên 4m và phát sinh ngăn kéo thứ ba trở đi không tính tiền)

 

8/ Bếp gỗ xoan đào, sơn pu

Sản phẩm ĐVT Đơn giá Ghi chú
Bếp trên m dài 4.000.000 Toàn bộ thùng , cánh bằng xoan đào, hậu MDF veneer xoan đào
Bếp dưới m dài 4.400.000 nt
Khung, cánh bếp m dài 2.800.000 Dùng cho bếp đã xây đan ( Nếu phát sinh từ ngăn kéo thứ ba trở đi và tủ bếp dưới 4m thì tính thêm 500.000/cái, còn tủ bếp trên 4m và phát sinh ngăn kéo thứ ba trở đi không tính tiền)

 

9) Bếp kết hợp :Thùng gỗ ghép , cánh cửa căm xe

Sản phẩm ĐVT Đơn giá Ghi chú
Bếp trên m dài 3.600.000 Thùng, tầng gỗ ghép veneer , riêng phần cánh cửa gỗ căm xe, hậu MDF veneer căm xe
Bếp dưới m dài 4.000.000 nt

 

10) Bếp kết hợp : Thùng gỗ ghép, cánh cửa xoan đào, ASH, sơn pu

Sản phẩm ĐVT Đơn giá Ghi chú
Bếp trên m dài 3.500.000 Thùng, tầng dùng gỗ ghép veneer, riêng phần cánh cửa gỗ tự nhiên xoan đào,ASH
Bếp dưới m dài 3.900.000 nt
II/ Tủ áo, Tủ Âm tường ( Rộng 0.6m). tính giá theo m2 ( dài x cao)

 1/ Tủ áo MFC phủ mặt melamine Đức chống trầy (do công ty Mộc Phát và An Cường phân phối)

Sản phẩm Kích thước ĐVT Đơn giá Ghi chú
Tủ nổi tùy chọn m2 1.700.000 Dùng chất liệu Ván MFC phủ melamine , bản lề giảm chấnXIEHE, đã gồm 3 ngăn kéo ray trượt IVAN, tay nắm hợp kim nhôm .( nếu phát sinh từ ngăn kéo thứ tư trở đi thì tính thêm 250.000/cái)
Tủ âm tường tùy chọn m2 1.800.000
Khung, cánh, tầng tùy chọn m2 1.250.000 Dùng để ốp cho phần bề mặt đã xây đan xi măng. Phần ngăn kéo tính riêng. Mỗi cái ngăn kéo 250.000/cái

 

2/ Tủ áo MFC lõi xanh chống ẩm, phủ mặt melamine Đức chống trầy, nước, mối mọt (do công ty Mộc Phát và An Cường phân phối)

Sản phẩm Kích thước ĐVT Đơn giá Ghi chú
Tủ nổi tùy chọn m2 2.000.000 Dùng chất liệu Ván MFC lõi xanh chống ẩm, chống mối mọt, phủ mặt laminate, bản lề giảm chấn XIEHE, đã gồm 3 ngăn kéo ray trượt IVAN, tay nắm hợp kim nhôm .( nếu phát sinh từ ngăn kéo thứ tư trở đi thì tính thêm 250.000/cái)
Tủ âm tường tùy chọn m2 2.100.000
Khung, cánh, tầng tùy chọn m2 1.350.000 Dùng để ốp cho phần bề mặt đã xây đan xi măng. Phần ngăn kéo tính riêng. Mỗi cái ngăn kéo 250.000/cái

 

3/ Tủ áo MDF phủ melamine Đức chống trầy (do công ty Mộc Phát và An Cường phân phối)

Sản phẩm Kích thước ĐVT Đơn giá Ghi chú
Tủ nổi tùy chọn m2 2.100.000 Dùng chất liệu Ván MDF phủ melamine chống trầy , bản lề giảm chấn XIEHE, đã gồm 3 ngăn kéo ray trượt IVAN, tay nắm hợp kim nhôm .( nếu phát sinh từ ngăn kéo thứ tư trở đi thì tính thêm 300.000/cái)
Tủ âm tường tùy chọn m2 2.200.000
Khung, cánh, tầng tùy chọn m2 1.400.000 Dùng để ốp cho phần bề mặt đã xây đan xi măng. Phần ngăn kéo tính riêng. Mỗi cái ngăn kéo 300.000/cái

 

4/ Tủ áo MDF ( lõi xanh) phủ melamine Đức chống trầy, ẩm, mối mọt (do công ty Mộc Phát và An Cường phân phối)

Sản phẩm Kích thước ĐVT Đơn giá Ghi chú
Tủ nổi tùy chọn m2 2.300.000 Dùng chất liệu Ván MDF lõi xanh chống ẩm, mối mọt phủ mặt melamine , bản lề giảm chấn XIEHE, đã gồm 3 ngăn kéo ray trượt IVAN, tay nắm hợp kim nhôm .( nếu phát sinh từ ngăn kéo thứ tư trở đi thì tính thêm 300.000/cái)
Tủ âm tường tùy chọn m2 2.400.000
Khung,cánh,tầng tùy chọn m2 1.550.000 Dùng để ốp cho phần bề mặt đã xây đan xi măng. Phần ngăn kéo tính riêng. Mỗi cái ngăn kéo 300.000/cái

 

5/  Tủ áo MDF lõi xanh mặt cửa dán laminate (do công ty Mộc Phát và An Cường phân phối)

Sản phẩm Kích thước ĐVT Đơn giá Ghi chú
Tủ nổi tùy chọn m2 2.600.000 dùng chất liệu Ván MDF lõi xanh chống ẩm, mối mọt phủ mặt laminate , bản lề giảm chấn XIEHE, đã gồm 3 ngăn kéo ray trượt IVAN, tay nắm hợp kim nhôm .( nếu phát sinh từ ngăn kéo thứ tư trở đi thì tính thêm 300.000/cái)
Tủ âm tường tùy chọn m2 2.700.000
Khung,cánh,tầng tùy chọn m2 1.600.000 Dùng để ốp cho phần bề mặt đã xây đan xi măng. Phần ngăn kéo tính riêng. Mỗi cái ngăn kéo 300.000/cái

 

6/  Tủ áo MDF lõi xanh mặt cửa dán High Gloss Acrylic bóng gương (do công ty Mộc Phát và An Cường phân phối)

Sản phẩm Kích thước ĐVT Đơn giá Ghi chú
Tủ nổi tùy chọn m2 3.300.000 Dùng chất liệu Ván MDF lõi xanh chống ẩm, mối mọt, phủ mặt cửa High Gloss Acrylic , bản lề giảm chấn

XIEHE, đã gồm 3 ngăn kéo ray trượt IVAN, tay nắm hợp kim nhôm .( nếu phát sinh từ ngăn kéo thứ tư trở đi thì tính thêm 300.000/cái)

Tủ âm tường tùy chọn m2  

3.400.000

Khung,cánh,tầng tùy chọn m2 2.300.000 Dùng để ốp cho phần bề mặt đã xây đan xi măng. Phần ngăn kéo tính riêng. Mỗi cái ngăn kéo 300.000/cái

 

 

III/ Giường Ngủ

1/ Giường MDF veneer

Sản phẩm ĐVT Đơn giá Ghi chú
1400 x 2000 cái 6.200.000 – 6.600.000 MDF veneer ,sơn pu, vạt giường 2 tấm MDF 9 mm
1600 x2000 cái 6.600.000 – 6.900.000 nt
1800 x 2000 cái 6.900.000 – 7.200.000 nt
2000 x 2000 cái 7.200.000 – 8.000.000 nt

 

2/ Giường MDF veneer, chống ẩm

Sản phẩm ĐVT Đơn giá Ghi chú
1400 x 2000 cái 6.900.000 – 7.400.000 MDF veneer , sơn pu, vạt giường 2 tấm MDF 9 mm
1600 x 2000 cái 7.400.000 – 7.700.000 nt
1800 x 2000 cái 7.800.000 – 8.400.000 nt
2000 x 2000 cái 8.600.000 – 9.200.000 nt

 

Tags: tủ bếp, tu bep, tủ áo, tu ao, giường ngủ, giuong ngu, noi that phat moc gia, phat moc gia, phatmocgia.com,…..