DỰ ÁN 109 : Tủ áo & BPhấn Cty TNHH Tư Vấn ĐT Và XD Lê Trần Minh tại Bàu Hàm 2, Thống Nhất, ĐNaiI